Благодарности

Специални благодарности на Бас Милиус, който създаде невероятните икони за времето. Copyright (c) 2020-2021 Bas Milius https://bas.dev
Този сайт използва данни от IP2Location LITE, достъпни на https://lite.ip2location.com